Tag: phugins wordpress

How to nofollow the links in the post

WordPress is mainly used by professional bloggers and they often add a lot of external links to their blogs / websites. These links can be dofollow or nofollow. What is dofollow and nofollow? How are they different in terms of meaning in SEO? How to nofollow the external links according …

35 Plugins miễn phí tốt nhất WordPress

35 Plugins miễn phí tốt nhất WordPress 81072937Nguyễn Mạnh Cường 35 miễn phí tốt nhất WordPress Plugins Đối với năm 2014 Subscribr  Thuê bao là một trong nhiều lựa chọn nợ để thường xuyên Đăng ký qua email bản tin của chúng tôi đã trở nên quen to.Subscriber cho phép người …

Phugins chống thư rác CleanTalk SPAM cho WordPress

Chúng tôi đã phát triển chống thư rác cho WordPress sẽ cung cấp bảo vệ tối đa khỏi chương trình thư rác và bạn có thể cung cấp cho khách truy cập một hình thức đơn giản và thuận tiện của ý kiến ​​/ đăng ký mà không gây phiền …